Elektrokardiogram (EKG) değişik kalp ritim ve atımlarının bozukluklarında teşhis ve araştırma için kullanılan önemli bir alettir. EKG kalbin elektriksel faaliyetinin grafik olarak ifadesidir. Kardiyak devir her saniye veya daha sonraları sürekli olarak tekrarlandığında kalp hareketlerini kesin olarak yansıtan elektriksel impulslar meydana gelir. Bu impulslar vücudunuzdaki değişik bölgelerden elektrotlar vasıtasıyla kaydedilebilir. Kalp aktivitesi karakteristik dalgalanmalar gös-terir. Bu da hemen bir televizyon ekranından görülebilir veya daha sonra kayıt kâğıdına geçirilebilir.
EKG'nin kardioloji uzmanı için tek başına yetecek bir alet olmadığı ortaya çıkmıştır. 1961 'den beri ise Holter Monitörü (ekranı) kullanılmaktadır. Bu monitörde göğse bağlı olan elektrodlar kayıt cihazı içeren bir küçük çantaya bağlanır. Normal faaliyetlerini yaparken alet kalp dalgalarını kaydeder ve 2 gün sonra doktorunuza göründüğünüzde doktorunuz sizinle ilgili 1-2 günlük kalp faaliyeti hakkında bilgi sahibi olur. Holter monitörü özellikle tahmin edilemeyen zamanlarda ortaya çıkan kalp ritim bozukluklarının teşhisinde kullanılan önemli bir alettir. Kayıt cihazı da içermesi nedeniyle doktorunuzun kalp ritmindeki gerçek değişiklikleri bilmesi açısından Holter Monitörü, EKG'ye tercih edilir. Ancak ne yazık ki şüpheli belirtiler Holter Monitörü hastaya bağlı iken meydana gelmeyebilir. Bu şartlar altında doktorunuz transtelefonik monitör ve ilgili kayıt cihazını, sorun çıktığı anda size EKG çekimine gitmeniz konusunda ikaz eder. Bu' durum kalp ritim bozukluklarının veya bununla ilgili semptomların doğru şekilde teşhis edilmesini artırır.