Endokardium kalbin iç kısmında bulunan ve kalp kapakları ile boşluklarını kaplayan bir zardır. Enfek-siyoz endokardit meydana geldiğinde, kalpte mikropların olduğu yerde çoğalma ortaya çıkar. Eğer normal sağlıklı bir kalbe sahip iseniz bu şekilde enfeksiyoz endokardite bulaşmış olursunuz. Bununla birlikte doğuştan sakat bir kalbe sahip olma veya ateşli romatizma sebebiyle kalp kapaklarında nedbe dokusunun varlığı bu hastalık için başlıca risklerdir. Böyle problemler sizin kalp yüzeyinizin anormal bir şekilde pürüzlü olduğunu ve eğer enfeksiyon organizmaları burada toplanmışsa tüm vücudunuza yayılabileceğini gösterir.
Yaygın olarak ağızda ve üst solunum yollarında yerleşmiş belli bakteriler Endokardit yapabilirler. Ayrıca bunlar bademcik iltihabı veya diş çekimi için ağız veya boğaz kanamasına yol açan ameliyatlarda kana karışarak da vücuda girebilirler.
Enterekok denilen sindirim sistemi bakterileri, ilgili bölgelerin cihazla muayenesi esnasında veya mesane, prostat, rektum (makat) veya kadın organlarını ilgilendiren ameliyatlarda yine kana karışarak vücuda girebilirler. Damarlardan yapılan steril (mikropsuz) olmayan iğneler de mirropların vücuda girmesine sebep olabilirler.