Hiçbir belirti olmayabilir Çarpıntı atakları Göğüs ağrısı.
Kalbin sol tarafında yerleşmiş bulunan mitral kapak atriumu ventriküle bağlar. Fonksiyon normal ise 2 tabakadan meydana gelen Mitral kapak üst kalp boşlukları arasındaki kanın hareketini kontrol eder. Bazı insanlarda bununla birlikte bir veya 2 kapak sarkabilir (Prolapse)
Mitral kapak prolapsusu doktorun steteskopla kalbi muayenesi esnasında normal seslerin dışında bir klik sesi duyulmasıyla karakterizedir. Bu durum kapakların uygun bir şekilde kapanmasındaki yetersizlik sonucu oluşabilir. Kan, Ventriküllerin kasılması esnasında atriumu yakalayarak geçer. Atriumlara geri gelen bu kan akışı mırıltı şeklinde ses çıkarır. Bu seslerin kombinasyonu mitral kapak prolopsusunu diğer adıyla mırmır (mırıltı) sendromunu ortaya çıkarır.
Bu zararsız bir durum olup Amerikalılarda kadınlarda daha sık olmak üzere her 2 cinste de görülebilir. Skolyozu (omurga eğriliği) veya diğer kas iskelet anormalliği olan kadınlarda daha fazladır.