Ekokardiograf (teşhis İçin kullanılan kardiyak ultrasonlu muayene) gelişinceye kadar doktor veya kardiotoji uzmanı fiziksel muayene veya klasik EKG kullanarak kalbin fonksiyonlarını ve durumlarını inceleyebiliyordu. Şimdi ise kalbin kendisini direkt olarak görmek bu cihazla mümkün hale gelmiştir.
Bu alet, seslerin yansıtılması ile kalp şeklinin monitörde görülmesini sağlar. Özel vibrasyon kristalleri genel olarak zararsız olan yüksek frekanslı ses dalgalarını kalp dokularına yayarlar. Alet monitörde kalp şekliyle yansıma şekillerini karşılaştırarak gösterir.
Kalbin çalışmaları da incelenebilir. Ekokardiogramdaki görüntüde doktor kalbin perikardiumunun durumunu, boşlukların duvarlarındaki şekil ve incelmeleri, kapakları, kalpten çıkan geniş ven ve arterleri inceleyebilir. Kapaklar Ve kalp boşlukları içindeki kanın akış hızı ve yönü saptanabilir.
Ekokardiogramda vücut içine bir madde verilmesi gerekmez ve genelde ağrısız bir işlemdir.Sizden sırt üstü, belki de biraz sola mey İH i olarak yatmanız istenir. Aletin özel jeli, ultrason dalgalarının iletkenliğini artırmak için göğsünüze sürülür. Transduser (ses dalgalarını yayan ve üreten başlık) göğsünüz üzerinden en iyi pozisyonda gezdirilir. Bu başlık bir kablo vasıtasıyla ekrana ve diğer elektronik parçalara bağianır.
Röntgen ışınlarına maruz kalma söz konusu değildir. Alet taşınabilir. Hastanede yatak kenarında veya doktor muayenesinde kullanılabilir.
Ekokardiografi değişik kalp rahatsızlıklarını teşhis etmek amacıyla kullanılabilir. Bunlar arasında yetişkin ve bebeklerdeki konjenital (doğuştan) kalp hastalıkları tümörler, kalpteki pıhtılaşmalar, kalp çevresindeki sıvılardaki artış, kalp kapağı hastalıkları, koroner arter hastalıkları, kas zayıflıkları, anevrizmalar başta gelir.
Özellikle kalbin pompası olarak çalışan sol ventrikülün fonksiyonlarını anlamada veya teşhis etmekte kullanılır.