Bu kapağın daralması veya kanalların sıkışması durumunda meydana gelen olaya stenoz denir. Aort kapağı böyle bir sıkışmada normal kan gönderebilmek için sol Ventrikülü daha çok çalıştırır. Bunun sonucunda sol Ventrikül kası kalınlaşır ve Ventrikülerde hipertrofi (büyüme) meydana gelir.