Ender olarak bu kapaklarda da fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabilir. Üst boşluklardan olan kan akışı sağ atriumdan Triküspit kapaklar vasıtasıyla sağ ventriküle doğru olur. Sonra sağ ventrikülden pompalanan kan pulmoner kapaklar vasıtasıyla oksijenlenmek amacıyla pulmoner arter içinden akciğerlere gelir.
Triküspit ve pulmoner kapaklar kan akışının azalması veya daralma neticesinde triküspit stenoz veya pulmoner stenozla sonuçlanır. Bazı vakalarda bu kapaklar tam olarak kapanmaz ve sonuçta kan geriye doğru akar. Buna da regürjitasyon denir.
Bu bozukluklar doktor tarafından yapılacak olan rutin muayenelerde ortaya çıkabilir ve tedaviye pek gerek kalmaz. Bununla birlikte kapakların fonksiyonu çok ciddi şekilde bozulmuşsa kapak yerleştirme ameliyatı gerekebilir. Belli durumlarda bacaktaki bir toplardamardan içeri bir katater sokmak, katateri kalp kapakları hizasında gererek onları açmak ve bu şekilde kalbe ilerlemek gerekebilir.
Kapak problemleri enfeksiyoz endokardit riski taşırlar. Bu yüzden diş ile ilgili veya diğer ameliyatlarda önleyici yöntem olarak antibiyotik kullanımına öncelik gösterilmelidir.