Kalp dokusunun üç tabakası vardır. En dışta ince ve pürüzsüz olan epikardiyum tabakası, ortada kaslardan oluşan miyokardiyum tabakası, en içte ise kanla direkt temasta olan endokardiyum tabakası vardır. Kalbi dış organlardan koruyan perikardiyum tabakası fibröz (kemiksi) bir yapıdadır. Kalp kası ve ilgili bağlantıları hastalanmaya oldukça elverişlidir. Nispeten ender olmakla birlikte kalp kaslarında hastalığa yol açan hastalıklar (kardiyomiyopati) meydana gelebilir. Bunlarla ilgili problemler diğer organları da etkiler. Perikardiyum iltihabı (perikardit) ve miyokardiyum inflamasyonu (miyokardit) meydana gelir.