Pek çok kişi için bacaktaki arteriosklerozis ciddi bir problem değildir. Çoğu için konservatif (cerrahi olmayan) tedavi şiddetli sakatlıkları veya vücut kısımlarının ampütasyonunu (kesilmesini) ortadan kaldırır. Ampütasyon şeker hastaları için bir derecey kadar bir problem teşkil eder. Eğer kangren gelişmiş ise cerrahi ampütasyon gerekli olabilir.