Eğer ağrı dinlenmede bile ortaya çıkıyorsa, dok-torunuz aspirin veya diğer analjesik ağrı kesici ilaçlar önerebilir. Doktorunuz ayrıca bacaklardakı kan dolanımını artırmak amacıyla da bir ilaç önerebilir. Ancak bu tür ilaçların etkisi tartışmalıdır.
AMELİYAT
Eğer geniş arterlerin tıkandığı saptanırsa, o zaman ameliyat gerekir. Bazı vakalarda balon alet daralmış arteri genişletmek için kullanılabilir (balor angioplastisi). Bu yöntem kalp ameliyatında kullanılan yönteme benzer. Bazen lazer ve diğer araçlar tıkalı arteri açmada kullanılabilirler. Tıkalı arterir kesilerek yerine dakron suni damarın takılmasın içeren bir ameliyat da yapılabilir. Ameliyat genellikle şiddetli derecede yürüme bozukluğu, ağrı, deri kapanmayan deri yaraları veya muhtemelen ampütasyon (kesme) düşünülen şahıslar için yapılır.