Bu tip, bakteryel enfeksiyon neticesinde olu-şur. Başlangıçta kangren olan doku kırmızılaşır ve enflamasyon neticesinde sıcak bir hal alır. Zamanla doku soğur ve mavileşir, sonuçta yaş kangren ortaya çıkar ve doku aşağıya düşer. Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yaş kangren hızla yayılır. Bakteriler doku bozulmasını hızlandırır. Gazlı kangren denilen bu durum belki de kangrenin en tehlikelisidir. Bu kangren kuvvetli, hoş olmayan ve dokuları imha eden bir gaz meydana getirir. Eğer tedavi edilmezse, kişi birkaç gün içinde ölür.