Hipotansiyon tansiyon düşüklüğüdür. Aşırı kan kaybı, şok, ateş, kanser ve belli enfeksiyonlar neticesinde kan basıncı düşer. Böyle vakaların tedavilerinden biri de kan basıncınızı normal düzeyine getirmektir.
Kronik (uzun süreli) kan basıncı düşüklüğü yaygın bir durum olup gebelikte, yüksek olan kan basıncını düşürmek için verilen ilaçların etkisine bağlı olarak veya anterioskleroz ya da diabet nedeniyle gelişebilir.