Şiddetli durumlarda donmuş dokulara kan gelemez ve damarlarda hasar meydana gelir. Bazı olaylarda, acil tedavi hasarı ortadan kaldırırsa da bazı olaylarda donmuş dokunun kesilmesi (Amputasyonu) gerekli olabilir