Operatör yalnız memeyi çıkarır ve koltuk altından lenf düğümü örnekleri alır.