Mide kanserleri de sinsi başlayan, erkeklerde daha sık görülen bir hastalıkdır. Çok zaman bir ülserin ihmal edilmesi ile ortaya çıkar. Sinsi sinsi mide cidarını sarar ve midenin alt kısmını daraltarak gıdaların barsağa geçmesine engel olur. Buda yemeklerden sonra kusmalar şeklinde kendisini belli eder. Bu hastalığın tedavisi de ameliyattır.Bütün bu hastalıklar röntgen ve gastroskopi ile kolayca teşhis edilebilirler. Erken teşhis edilen mide kanserlerinde ameliyatla yüzde yüz şifa temin edilebilir. Bilhassa çeşitli ilaç tedavisi ve diyetle geçmeyen mide ağrılarında mide kanserini akla getirip, seri hareket etmek ve bu işin mütehassısına müracaat etmek şarttır.