Kanser erken safhada teşhis edilirse, hemen hemen bütün kadınlar tedavi edilir. Rahim boynu kanseri rahimden öteye yayılmadığı sürece birçok kanser türünden çok daha az öldürücüdür. Hatta çok yayılmış rahim boynu kanseri bile, Amerika'da kanserden ölen kadınların sadece yüzde 3'ünün ölüm nedenini oluşturur.
TEDAVİ - AMELİYAT
Karsinoma in situ (yüzeysel kanser) laser cerrahisi, dondurarak, veya koterizasyon ile yok edilebilir Doktorun rahim boynundan, analiz için, koni bciminde bir parça çıkarması anlamındaki konik bopsi de ayrı bir olasılıktır. Eğer sınırdaki hücrelerin hepsi normalse, doktor biopside kanserli hücrelerin «ününün çıkarılmış olduğunu varsayabilir. Ancak fcazen bir önlem olarak ameliyat sonrası radioterapi tavsiye edilir. Eğer koninin çevresinde kanserli taicre bulunmuşsa; ikinci bir konızasyon veya bir §"isterektomi gerekebilir. Konik biopsi hastanede ve ^cnel anestezi ile yapılması gereken büyük bir ameliyattır. "Kanser in situ" (yüzeysel kanser) için _z~ yıllık iyileşme oranı hemen hemen % 100'dür. "Kanser in situ" durumundan daha fazla yayılmış it rahim boynunun ötesine geçmemiş bir kanser beş yıllık iyileşme oranı % 90'dır.
RADYASYON
Rahim boynu kanseri için ameliyat ile radyoteraîn tedavi oranları aşağı yukarı aynıdır. Radyasla tedavi edilen hastalardan, yayılmamış kanseri
(sadece rahim boynunda) kadınlarda en az 5 için kurtulma oranı % 75-90; rahim boynundanye yayılmış kanseri olan kadınlarda en az 5 yıl
kurtulma oranı % 45-55'dir. Radyasyon tedavisi makine ile verilen radyasyonu, hem de rahim vajinamn üst bölümüne yerleştirilerek orada
birkaç gün bırakılan radioaktif materyali kapsar. Bu materyalin yerleştirilmesi genel anestezi ile yapılır.
Herkes aynı derecede etkilenmese de radyas-yonun bazı sıkıntı veren yan etkileri vardır. Bunlar; diyare, rektumdan kanama ve bitkinlik hissidir. Radyasyon tedavisinden sonra birkaç ay idrarınızı tutmakta zorluk çekebilirsiniz. Histerektomi yaptırmamış iseniz, radioterapi tedavisi, menopoza girmemişseniz bile. büyük bir olasılıkla adet sürecinizi durdurarak, sıcak basması gibi menopoz belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Radyasyon tedavisi vajinamn kısaiıp daralmasına da neden olabilir. Ancak cinsel iiişkiuen hemen önce kullanılacak yağlayıcı bir jöle bu problemi genellikle çözer.
Rahim boynu kanserinin tedavisinden sonra en az 5 yıl süreyle düzenli kontroller ve testler yaptır-manız gerekecektir