Testis kanseri çoğunlukla, sperm üreten hücrelerde başlar. Kanser ilk olarak testiste bezelye büyüklüğünde sert bir yumru olarak dikkat çeker. Bu yumru genellikle dokunulduğu zaman acımaz. Erken safhalarda başka semptom yoktur. Birçok erkek tümörü kendisi keşfeder (Bk. Testisleri Kendinizin Kontrolü) Ne kadar erken keşfedilirse o kadar iyidir. Genellikle kanser sadece tek testisi etkiler.
Testis kanseri genç erkeklerde, özellikle 15-35 yaşlarında ve siyah erkeklere kıyasla beyaz erkekler arasında daha çok görülür. Eğer testislerin biri veya her ikisi doğumda inmemişse, ileride her iki testis için de kanser riski daha büyüktür. Erken tespit edilerek tedavi edilirse, kanser genellikle iyileşebilir.
Testiste yumru veya şişme; Muhtemelen bölgesel ağrı veya hassasiyet Testiste ağırlık hissi (Bazen)
TEŞHİS
Kendi kendini muayene ile skrotum içindeki tümör veya başka bir oluşumun varlığı fark edilebilir. Böyle bir yumru farkederseniz, acıyıp acımadığına bakmadan hemen doktora danışın. Teşhisi doğrulamak için ultrasonografi yapılabilir.
Testisteki bir tümör hemen her zaman habistir, ama tümörün varlığından emin olmak için doktor muayenesi gereklidir. Testisleri ve skrotumu etkileyen başka şartlarda da benzer yumrular ortaya çıkabilir. Epidimidit, Hidrosel, Varikosel ve Orşit gibi. Bunların bir kısmı da zararsızdır.
Testiste tümör varsa, ameliyatla çıkartılması şarttırr. Tümör habis ise, vücudun başka yerlerine dağılıp dağılmadığın anlamak için, kan testleri, röntgen ve başka testler gerekir.