Prostat kanseri çok görülen bir kanserdir (Amerikalı erkekleri öldüren kanser türleri arasında üçüncü sıradadır). Aynı zamanda, orta yaşta ve yaşlı erkeklerde çok sık görülen, selim (kanser olmayan) prostat bezi büyümesinin semptomlarıyla içice görüldüğü için, prostat kanseri bu tehlikesiz rahatsızlıkla karıştırılarak habis hastalığın yayılmasına zaman tanınmış olur.
Prostat kanseri en sık 60-80 yaşlarındaki erkek-lerde görülür. Siyahlarda, beyaz erkeklerden daha sık görülür. Sebebi belli değildir. Yaş ilerledikçe ortaya çıkan prostat büyümesi kansere yol açmaz.
Erken farkedilirse prostat kanseri iyileşebilir. Semptomlar ortaya çıkmadan, parmakla yapılan rektal muayene ile erken farkedilebilir. Bu muayene doktorun eldivenli parmağını rektuma sokarak pros-tat bezine dokunmasıyla yapılır. Bu kontrol 40 yaşından sonraki erkekJerde olağan checkup sırasında yapılmalıdır.
Prostat kanseri semptomları ortaya çıkmaya başlarsa iyileşme daha zordur. Bu nedenle, düzenli olarak parmakla muayene gereklidir.
Prostat kanserinin teşhisi için en kolay yol olan parmakla muayene sırasında bezde küçük bir kitle hissedilirse, röntgen çekilmeli, kan ve idrar testleri yapılmalıdır. Habis olup olmadığını anlamak için prostattan küçük bir parça alınarak incelenir. Bu parça, rektum ile skrotum arasıra veya doğrudan rektum yüzeyine bir iğne batırılarak, (genellikle lokal anesteziyle) alınır.
Parçanın analiz sonucunda habis olduğu anlaşılırsa, kanserin vücuda yayılıp yayılmadığım anlamak ve bir tedavi planı yapmak için başka testler uygulanır.
Bazen kanserin varlığı parmakla muayene ile belli olmaz ve teşhis ameliyatla alınan dokunun mikroskopik incelemesi sonucunda ortaya çıkar. Kan testi, ancak kanser bezden öteye yayıldıktan sonra bir anormallik gösterebilir.
Prostat kanseri kemiklere yayılma eğilimi gösterir ve bazen teşhis sırt ağrılarının artması nedeniyle çekilen röntgen tümleri sonucunda belirlenir. Kanserin kemiklere sıçrayıp sıçramadığını anlamak için çoğunlukla kemik taraması yapılır.'
PROSTAT KANSERİ BELİRTİLERİ:
İdrar akışında tazyik azalması; İdrarın biterken damla damla akması; İdrar yapmaya başlarken zorlanma; Kalça veya arkada ağrı; İdrar yaparken veya ejakülasyon sırasında ağrı; İdrarda kan veya iltihap.
PROSTAT KANSERİ NE KADAR CİDDİDİR?
Erken farkedilirse prostat kanseri iyileşebilir. Kanser vücudun başka bölgelerine atladığı durumda da iyileşebilirse de ihtimal daha azdır. Bu durumda tedavi yayılmayı yavaşlatmaya ve sıkıntıları hafifletmeye yönelik olacaktır
Hastalık yayılmamışsa, çoğunlukla prostat bezinin ameliyatla çıkartılması yoluna başvurulur. Kanser ilerlemişse orşiektomi (hadım etme diye de bilenen, testislerin ameliyatla alınması) tavsiye edilir; böylece erkek hormonlarının prostat kanserini ilerletmesine engel olunabilir. Bu operasyon genellikle iktidarsızlığa neden olur. Bu yönteme karşı seçenek kadın hormonu verilmesidir.
DİĞER TEDAVİLER
Kanser sadece prostatta ise bazen radyoterapi kullanılır. Kanser ilerlemişse, kemoterapi ve radyoterapi karışımı bir tedavi uygulanabilir.
Şimdi ilerlemiş prostat kanserinin tedavisi için yeni ilaçlar bulunmaktadır. Bu ilaçlar erkek hormonlarının üretimini durdurmaktadır. Bunlar leuprolid ve flumatid içermektedirler.