Bu az görülen bir tiroid kanseri çeşididir. Bu kanserin hücreleri Kalsitomin denen bir honvon salgılar ve kanserin ilerlemesi kandaki Kalsitomın konsantrasyonunun ölçülmesi yoluyla izlenebilir. Medüler kalsinom sıklıkla aynı ailenin üyeleri arasında ortaya çıkar ve buna tutulan kişide aynı zamanda "feokroma sitoma" da bulunabilir