İki ayrı olaydaki kanser tedavi yöntemi birbirinin aynı olamaz: Kanserli olan her bir şahısın kendine özgü bir durumu vardır. Ancak kanserli olan birçok insana uygulanabilen temel tedaviler benzerdir. Bunlar cerrahi müdahale, radyasyon terapisi ve kemoterapidir.
Herhangi bir şahısta niçin belli bir tedavi değil de bir başka tedavi biçiminin daha uygun olduğu kişisel teşhise, hastalığın aşamasına ve hastanın yaşı, cinsiyeti, genel sağlık durumu ve kadınlarda, menapoz durumları gibi diğer faktörlere bağlıdır.
Teşhisin can alıcı noktası kanserin yayılmış olup olmadığının belirlenmesidir. Kötü huylu tümörlerin tedavi amacıyla devrelere ayrılmasını belirten ve staging denilen derecelendirme, tümörün diğer hangi organlara yayılmış olduğunu belirler. Bu süreç hekiminize tedavinin planlanmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda tedavinin başarı ve başarısızlık olasılığının değerlendirilmesinde de yardımcı olur. Örneğin hekiminiz böylesi bir süreç sonunda cerrahi müdahale veya radyasyon terapisi gibi lokalize bir tedavinin veya kemoterapi gibi sistemli bir tedavinin vücudun diğer taraflarına yayılan kanser hücrelerini öldürmek için yeterli ve gerekli olup olmadığını görebilecektir.