Kanser sancısını hafifletme yöntemlerinin başında analjezikler gelir. Bunlar iki çeşittir; reaksiyonu azaltanlar (NSAlD'ler aspirin, asetaminofen, gibi) veya kodain ve morfin türü narkotikler. Çoğu hasta aspirinin sancıyı yeteri derecede
azaltmayacağını sanır. Oysa genelde daha kuvvetli ağrı kesicilerden bile faydalıdır. Kodain ve meperidinle birlikte alınınca hafif orta tip sancıları kontrol
altına alır. Çoğu NSAlD'ler reçeteyle satılır ve aspirine üstünlükleri daha kuvvetli olmaları ve daha az dozun gerekmesidir. Orta ve fazla sancıları dindirmek için narkotikler kullanılır.
Çoğu kanser hastası narkotik alınca bunlara alışkanlık doğar diye korkarlar. Bu korku bir gerçeğe dayanmamaktadır. Narkotik doğru, şekilde, kontrol altına alınırsa böyle bir bağımlılık gelişmez. Ayrıca dayanılmaz sancılarda narkotiğin sağladığı rahatlama alışkanlık yapar korkusunu düşündürmeyecek kadar fazladır.
Bazen aneljeziklerle beraber yatıştırıcılar da kullanılır. Sancıyı geçirmekte yardımcı olmazlar ama huzursuzluğa dayanmayı sağlarlar ve tedavinin ay
rılmaz bir parçasıdırlar.
Bazen fazla doz sayıklamalar yapar, bu da kullanımı kısıtlar. Radyasyon terapisinde ışın belli bir bölgeye verilince buradaki tümörün küçülmesini veya ağrının hafiflemesini sağlar.
Beyne ağrı ve sancı mesajlarını taşıyan sinirler ameliyat yoluyla veya oraya bir ilaç zerkederek hissizleştirilebilir. Bu yöntemlerde risk yüksektir. Fakat diğer ilaçların yan etkilerini tolere edemeyenlerde bu kullanılabilir. Örneğin, pankreas kanserinde bu metod sık uygulanmaktadır.
Doktorunuz davranışlarda değişiklik sağlayacak bazı metodları sancı hafifleticilerle birlikte kullanabilir. Örneğin, rahatlama teknikleri, hipnoz ve biyofidbek. Bu yöntemler endişeyi azaltarak güven kazanmada yardımcı olur.