Kanser Yardım Evleri Hospice kelimesi Latince misafir anlamına gelir. Yardım ve koruma kavramını içeren bir kelimedir. (Hospital= hastahane, hostel = yurt, hospitality = misafirperverlik gibi kelimelerin kökü bu terimdir.)
Ota çağda hospica (kervansaray) seyahat edenlerin geceleyebildiği hanlardı. Bugün terim bir hastanede veya dışarda ölümcül hastalara ve ailelerine birçok tip uzmanlık dallarının beraberce çalışarak yardımcı olduğu kuruluşlar anlamında kullanılmaktadır.
EKİP ÇALIŞMASI
Hospice (yardım evleri)'nin esası ekip çalışmasını içerir. Doktor, hemşire, sosyal hizmet elemanları ve din adamları burada ölüme mahkûm kişiye ve ailesine huzur sağlamak için çabalarlar.
Tüm ekip sık sık biraraya gelir ve herkes fikrini söyler. Hastanın son günlerini rahat geçirmesini sağlamanın ötesinde, ölümünden sonra aileye de gereğinde psikolojik ve mali yardım yaparlar.
RAHATLATMAK İÇİN BAKIM
Hospice (yardım evi) kavramı ölüme boyun eğmek değildir. Burada kişinin ölüme yaklaşması ne hızlandırılır, ne de yavaşlatılır. Yaşadığı hayatın daha kaliteli olmasına ve belirtilerin yakın kontrolüne ve psikososyal danışmanlık çalışmalarına önem verilir.
Bakımın planlanması hastanın ve ailesinin eğitilmesini içerir. Bazen kişi hangi ilacı ve ne zaman alacağına kendi karar verir. Bütün seçenekler gözö-nüne alınır ve böylece karara varılır.