Özellikle konu çocuğunuz ise, kanser teşhisi beraberinde dehşet ve harabolma hisleri getirir. Ancak, teknolojik ilerlemeler ve ilaç tedavileri sayesinde manzara çok değişmiştir. Yaşam oranının artmasıyla kanserli çocukların ve ailelerinin duygusal ihtiyaçları daha iyi anlaşılmıştır.
Pediyatrik onkoloji ekipleri bu tür hislerle başetmeye alışık olan doktor, hemşire, sosyal hizmet elemanı ve din adamlarından oluşmaktadır. Hastalığın seyri sırasında bütün aileye destek olacak anlayışlı bakımı verebilecek, ailenin uyumunu sağlamak ve gerekli ameliyatları planlamakta yardımcı olacaklardır. Sosyal hizmet elemanları aileleri kanser teşhisini sağlıklı psikoloji ile başetmelerinde yardımcı olacaktır. Ebeveynlerin başedebilmesi çok önemlidir, çünkü hasta çocuğun önünde uzun ve değerli yıllar olabilir.
Aile içinde de sağlıklı ilişkilerin devam ettirilmesi de aynı şekilde önemlidir. Hasta çocuğunuzun yarattığı ek stres yüzünden bu çok kolay olmayabilir. Kardeşlerin ve eşlerin de birtakım ihtiyaçları vardır ama bunlar bazen unutulmalıdır. Diğer çocukların ihtiyaçlarına kulak verebilen ve düşüncelerini ve kaygılarını dinleyen ebeveynler hayat boyu sürecek güvenli, açık, duyarlı ve dürüst bir ilişki kurmaktadırlar.
Doktor faturaları, otel ve yemek masrafları, yol masrafları, evdeki diğer aile fertlerinin ihtiyaçları vesaire gibi ekonomik yük olmadan kanser tedavileri yaptırabilen aileler çok azdır. Mali yük teşhis anında başlar ve hastalık süresini aşabilir. Sosyal yardım elemanları tarafından mali durumun ve işle ilgili durumların değerlendirmesi çok önemlidir ve aileye destek olacak bazı imkânlar sağlayabilmektedir. Bu değerlendirme hem ilk teşhise göre, hem gelecekte yapılacak masrafların kapsamını ailelere bildirmektedir.
Çocuğunuzla ilgili bir başka durum okula devamıdır. Okul personeli, çocuğunuzun kanseri ve hem çocuk için, hem okul için ortaya çıkabilecek belirli durumlar hakkında bilgilendirilmelidir.
Uygun davranış ve akademik beklentiler de görüşülmeli. Okul yöneticileri ve personeli ile görüşme imkânı yanlış kavramları ortadan kaldırmakta ve çok ihtiyaç duyulan telkini vermektedir.
Bütün ailenin normal yaşama dönmesi önemlidir. Çocuklar dayanıklı ve esnek olurlar ve kanser teşhisinden önceki hallerine göre davranılmasını isterler ve hayatlarının tamamiyle hastalıkları üzerinde odaklanmış olmasını istemezler. Kanserli bir çocuğu düşünmek çok üzücüdür. Bazı ebeveynler kaçmak, bazıları teşhisi bilmemek ister. Ancak genelde acıyı kabul edip spesifik hastalığın gerçeklerine bakabilen ebeveynler, gelecekteki problem ve endişelerle daha iyi başedebilmektedirler. Şaşkınlık, inkâr, kızgınlık, suç, üzüntü ve umut gibi şaşırtıcı hislerle karşı karşıya kalınabilir. Bu hislerin bazılarıyla veya tümüyle, ayrı zamanlarda ve değişik derecede karşılaşabilirsiniz. Ancak kanser ekibinden alacağınız asıl mesaj bu tecrübede yalnız olmayışınızdır.
Sosyal yardım elemanları çocuk kanserinin doğurduğu değişik durumlara aşinadır. Çocuğa ve ailesine devamlı psikolojik ve manevi destek verebilmek ve değişen ihtiyaçlarında yardımcı olmak için, streslerini erken ve devamlı bir şekilde değerlendirmektedir.
Karamsar ve alaycı olmak kolaydır. Hayatın manasının ve değerinin verdiği iyimserlik duygusu çocuktaki kanserin adaletsizliği ile çelişkilidir. Birtakım duygularla beraber (üzüntü, kızgınlık, suçluluk, korku) ana baba çoğu daha önce takdir etmedikleri yeni zenginlikler keşfederler: ailenin, yakınların, toplumun yakınlığı ve desteği, gerekli bakım verecek iyi bir tıbbi ekibin varolması.