Klasik tedavi sistemlerine ilâveten, halen deneme devresinde olan Thermotheraphy veya Hypothermia metodları da bulunuyor. Bu metodlar bütün vücuda dayanılmaz derecede sıcak vererek kanserli hücreleri öldürmeyi amaçlıyor.