Dünya Sağlık Teşkilatı (VVHO)nın 1964'te yayınladığı bir rapora göre insanlara musallat olan çeşitli tür kanserlerin yüzde 60-80'ini çevre şartları yaratıyor . Rapor'da "Gıdalar ve yaşama şartları kanserin başlıca nedenidir. Kişi yediği yiyeceklere itina gösterir, yaşama şartlarını da sağlığına göre ayarlayabilirse kansere yakalanma ihtimallerini asgariye düşürmüş olur." deniliyor.