Ur Tümör Kist Nedir Hücrelerdeki çoğalma normalde yaşa ve şartlara göre belirli bir tempoda gelişir. Bazan da çeşitli nedenlerle hücreler normalin üstünde ve anormal bir şekilde çoğalma gösterirler. Bu anormal büyümeler ve çoğalmalar vücudun muhtelif yerlerinde, muhtelif şekil ve büyüklüklerde olabilirler.
İşte, normal gelişim kuralına aykırı olarak ve bulunmaması gereken bu gibi fazlalıklara, kümelere veya yığınlara (şişkinliklere) UR veya tıp dilinde TÜMÖR denir. Ancak, burada hemen aydınlatmamız gereken bir fıusus vardır. Her büyüme veya kütle, kesin ve yüzde yüz bir ur sayılmaz. Bir gerçek urlar vardır, bir de gerçekte ur olmayan yalancı büyümeler vardır, iltihabı bir nedene ba'ğjlı olarak meydana gelen şişmeler ur değildir, örneğin, diş koku iltihabı sonucu diş şişmesi veya apsesi gibi. Elde, ayakta çarpma veya burkulma sonucu şişmeler ur değildirler. Bunlar irin, kan veya su toplanması sonucu yer alan şişmelerdir ve bir süre tedaviden sonra sönerler, yok olurlar. Gebeliğe bağlı olarak rahmin veya göğüslerin büyümeleri ur değildir.
Şu halde, hakiki bir ur, hücrelerin normalin üstünde büyümeleri, çoğalmaları ve dolayısiyle dokuların fazlalaşması sonucu görülen şişliktir. Urlar parmaklar arasında muayene edildiklerinde, değişik derecelerde sertlik hissi verirlar.
Diğer taraftan, bir kese veya zar içinde birikmiş kan, koyu sıvı veya yağ kümeleri de şişkinlik doğururlar. Ancak, bunlar ûr değildirler. Bunlara KİST diyoruz. Deri altında oluşmuş yağ kistleri buna bir örnek olarak gösterilebilir.