urlar, hücrelerin normalin üstünde bir çoğalma sonucu oluşan büyümeledir. Büyüklükleri ve şekilleri değişik olabilirler.
Urlar yapıları ve karakterleri bakımından 2 büyük gruba ayrılırlar:
İYİ HUYLU veya SELİM URLAR
KÖTÜ HUYLU veya HABİS URLAR