iyi huylu (selim urlar) normal doku yapısına büyük bir benzerlik gösterirler ve kökenini aldığı dokunun karakterini benimserler. Genellikle yavaş büyükler. Oluştukları yerin veya organın çalışma düzenini bozarlar ve çevresinde yer almış dokulara baskı yaparak ağrı verirler ve zararlı olurlar. Ancak, bunların etki dereceleri urların büyüklüğüne ve oluştukları yerlere göre çok değişiklikler gösterirler. Genellikle, ölüme sebep olmazlar, lokal kalırlar ve bazan da kendiliklerinden küçülürler.
Urlar iyi huylu veya kötü huylu olsun, hangi doku veya organdan kökenini almışlarsa ona göre adlandırılırlar, örneğin, adale (kas) hücrelerinden kökenini alan selim urlara MYOM denir. Kadınlarda rahim adalesinden kökenini alan Myomlara sık rastlarız. Rahim myomlarının her zaman ameliyatla çıkarılması gerekmez. Böyle bir kararda myomun yeri, büyüklüğü, sayısı ve etkileri rol oynar. Çok kereler tedavi ile ve zamanla myomun büyümesinin durduğu ve küçülmeğe başladığı görülmüştür. Böyle durumlarda hücrelerin çoğalması duruyor ve mevcutlar yavaş yavaş ölerek yok olurlar ve sonuç olarak ur küçülmüş olur. Diğer bir örnek de, salgı yapan bezlerden (endokrin bezlerinden) kökünü alan selim urlara ADENOM denir. Meselâ, tiroid bezinden kökünü alan adenomlara da kadınlar da sık rastlanır.
Şu halde, iyi huylu (selim urlar) yavaş büyürler, doğuracağı zararlar, urun büyüklüğüne, yerine, söküne ve komşusunda (çevresinde) yer alan organlara bağlıdır. Bunların tedavilerinde her zaman ameliyat gerekmez. Çok defa tıbbî tedaviler iyi sonuçlar verir.