Kötü huylu (habis urlara) gelince; bunlarda hücreler iyi huylulara oranla çok daha süratle çoğalırlar. Bunlar bölünme ve çoğalmalarında hiçbir yasa ve kural dinlemezler. Anarşik bir şekilde çdğjalır ve yayılırlar. Hudut dinlemezler ve yere dökülen bir kova suyun yayılması gibi çeşitli yöniere yayılırlar. Bir tank gibi önüne gelen organ ve dokuyu tahrip ederler. Habis urlardaki hücrelerin şekilleri ve çapları anormal bir durum alırlar, özellikle çekirdekleri anormal ve atipiık hüviyete bürünürler.
Habis urların diğer bir özeiliğide yavrulamaktır. Buna ****STAZ yapmak denir. Bulunduğu yerlerden uzak, vücudun diğer kısımlarına atlayabilirler. Bu ise şöyle olur; hudut dinlemiyen ve yayılan habis urların hücreleri komşudaki kan damarlarını ve lenf yollarını tahrip ederier ve bu anarşik hücrelerden bir kaçı kana veya lenf yollarına girerek vücudun başka ve uzak bölgelerine taşınırlar ve yeni oturdukları yerlerde çoğalmaya devam ederek, oralarda aynı nitelikte ve karakterde urlar meydana getirirler, işte bu olaya yavrulamak veya ****staz yapmak denir.
Deri, kemik, sinir, kas ve tüm organlar gibi kan yapıcı dokulardan ve vücuttaki bütün dokulardan selim ve habis urların çıktığı görülmüştür. Ancak, bazı dokuların selimi urlarına nadir olarak, habis urlarına ise olağanüstü seyrek rastlanırken, bazı dokuların selim urlarına, bazılarının ise habis urlarına daha sık rastlanmaktadır.