Kanser ile Sarkom Arasındaki Fark Gerek kanserin ve gerekse Sarkomun habis karakterli urlar olduğunu belirttik. Aralarındaki fark habis urun hangi dokudan veya organdan kökenini aldığıdır.
İnsan vücudunu örten ve saran ciltten çukan habis urlara KANSER denir. Deri kanseri gibi. Yine insan vücudu içinde yer alan organlardan içinde boşluk bulunan ve bu boşluğu kaplayan, örten tabakadan çıkan habis urlara da kanser denir, örneğin, mide kanseri, bağırsak kanseri, mesane kanseri, akciğer kanseri ve rahim kanseri gibi. Bir de vücutta yer alan ve salgı (ifraz) yapan bezlerden (guddelerden) kökenini alan habis urlara kanser denmektedir, örneğin, göğüs (meme) kanseri, yumurtalık kanseri, tiroid kanseri, prostat kanseri gibiler.
Diğer taraftan insan vücudunda çeşitli dokuları birbirlerine bağlanan ve adına bağ dokusu denilen yapılardan, 'kas (adale) dokusundan, kemiklerde kıkırdaklardan ve yağ dokusundan kökenini alan habis urlara da SARKOM denir.
Aynı organdan hem kanserin ve hem de Sarkomun çıktık görülmektedir. Buna bir örnek olarak rahmi ele alalım. Bilindiği gibi rahim (döl yatağı) kadınlar da bulunur ve armut biçimindedir. Ortasında bir boşluk vardır. Gebelik yer aldığı zaman çocuk bunun içinde büyür, gelişir Rahmin boşluğunu saran kalın duvarı adaleden (kastan) yapılmıştır. Şimdi, rahim içi, boşluğunu döşeyen, kaplayan zardan çıkan habis ura rahim kanseri diyoruz. Kökenini rahmin kalın adale duvarından alan habis ura ise rahim sarkomu denir. Şu halde, bir kere daha belirtelim, Kanser ile Sarkom arasındaki fark habis urun çıkış yerine göre adlandırılmalarıdır.
Her ne kadar kanserler ve Sarkomlar aynı prensip altında toplanırlarsa da yani her fkisi de habis urlar iseler de, bunların her birinin kökenini aldığı yere göre ayrı ayrı adlandırılmışlardır, tıp dilinde.
Tıp'da cinsi ve adı ne olursa olsun habis tümörlere genel olarak verilen ve kullanılan ad kanserdir. şu halde bu bölümü özetlersek, nedeni ine olursa olsun, önemli veya önemsiz hafif veya ağır olmak üzere her şekil ve derecede insan sağlığını ıbozan tüm durum ve şartlara gener olarak hastalık diyoru- Selim veya habis urlar da (ister kanser, ister sarkom cinsi olsun) birer hastalıktır. Diğer taraftan hiçbir şekilde ur mevout bulunmadan, soğuk algınlığının, mikropların, virüslerin, bormonal bozuklukların, düzensiz beslenmenin, ruhî bunalımların gibi, daha bir çok nedenlerle sağlının bozulmasına da hastalık diyoruz. Meselâ, mide, kalp, şeker, omatizma, vesaire vesaire hastalıkları gibi.Kanser yeni bir hastalık değildir ve milattan asırlarca önce bilinen bir hastalıktır. Böylece, eski bir tarihçesi vardır. Nedenini öğrenmek için çok çalışmalar yapılmıştır ve halen de yapılmaktadır. Birbirinden çok farklı nedenlerin .nasıl oluyorda hücrelerde aynı değişmeyi meydana getirdikleri halâ da tartışma konusu olmaktadır. Bunlara değineceğiz.
Genellikle, yurdumuzda kalkımız kanseri kötü ve öldürücü bir hastalık olarak kabul etmektedir. Bunun nedeni ise, konu komşudan anlatılan hikâyeler, tedavide geç kalınmış ve ilerlemiş vak'alar ve en önemlisi bu konuda halkın genel bilgi ve eğitim noksanll'ğjidır. Halkımız hastalıklara ve özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı ise eğitilmiştir ve uyanıktır. Bu nedenle, halk genellikle temizliğe önem vermekte, mikroplardan, kirli araçlardan ve zararlı besin maddelerinden uzak kalmasını, sıcaktan ve soğuktan korunmayı bilir. Yine halkımız öğrenmiştir ki, bir hastalığı, başında önlemek ve tedavi etmek ilerlemiş bir vak'ayı tedavi etmekten çok daha kolaydır. Bu nedenle, ilk şikâyet başlar başlamaz hemen hekime veya hastaneye koştuklarını "her gün artan bir oranda görmekteyiz
Kansere gelince; halkın bu hastalık hakkında bilgisi yeterli değildir, nelere dikkat etmesi? Hastalığın ilk belirtileri nelerdir? hususu yeteri kadar Öğretilmemiştir kanısındayız. Bunun sonucu olarak da, kanser hastalığında artma görülürken, bulaşıcı hastalıklarda bir gerileme göze çarpmaktadır. Kanseri bilmek, tanımak ve önlemek için önce neler kansere sebep olur? Kanserin ilk belirtileri nelerdir? Ne zaman bir doktora veya hastaneye gitmek gerekir? sorularını cevaplandırmak gerekir.