Yaşın Kanserle İlgisi Kanser her yaşta görülebilir ise de genel olarak orta ve ileri yaş hastalığıdır. Doğrusunu isterseniz, 6 ile 16 yaşları arasında insanların habis urlara karşı bir bağışıklığı bulunduğu genel olarak kabul edilmektedir. Bununla beraber bu yaşlarda da tek tük vak'aiara rastlanmaktadır, hatta daha küçük yaşlarda dahi, şu halde, hiç bir yaş grubu kansere karşı bağışık değildir demek çok daha doğrudur. Ancak, istatistiklere göre, görülme oranı çocuklarda çok düşük iken, orta ve özellikle ileri yaşlarda bu oran bir hayli yükseklik göstermektedir.
Çocuklarda görülen bazı tür kanser vak'aların nedenine gelince; çocuğun anne rahminde oluşur ve gelişirken gebe annenin aldığı veya kullandığı bazı tür ilâçlar veya dış etkiler sebep teşkil etmektedir. Şöyle ki, ana rahminde ilk oluşum çağında vücudun temelini kurmakta olan hücreler, normal bir düzen içerisinde çoğalırlar ve kendilerine benzeyen hücreler arasında yer alırlar. Bu sırada gebe anneyi etkileyen dış ve iç faktörler bazen bir kaç hücrenin kendilerine benzemeyen ve yabancı olan hücre kümeleri arasına sıkışıp kalmalarına sebep olur. Yolunu şaşırıp ve orada bulunmaması gerekirken, yabancı çevrede kalmış olan bu hücreler, doğumdan yıllar sonra çeşitli etkiler altında, günün birinde birden bire canlanırlar ve anormal bir biçimde büyümeye başlar ve azgınlaşırlar. 'Böylece habis bir tümör ortaya çıkmış olur.