Kanser Açısından Irk veya Nesil Farkı Bazı tür kanserlerin bazı ırklarda, diğerlerine göre daha fazla görüldüğü bir gerçektir. Bu husus eskiden beri bilinmektedir, örneğin, mid ekanseri en çok Japonlarda en az Uganda da, akciğer kanseri en çok ingiltere'de en az Abadan da görülür, (kuşkusuz bu o ülkenin nüfus oranına göredir). Diğer taraftan, dünyanın neresinde olursa olsun, gırtlak kanseri en çok Japonlarda, lösemi musevilerde görülmektedir. Kuşkusuz ırklar arasında bu farklar dikkate alınırken, jenetik ve çevre faktörlerini, alışıla gelmiş âdetlerini de unutmamak gerekir.