Parazitlerin Kanserle İlişkisi Anlamı, başkalarının sırtından geçinen (asalık, tufeyli) olan parazitlerin cinsleri ve türleri pek çoktur Bunlardan bir kısmı insan derisine, bir kısmı bağırsaklara veya mesane gibi yerlere oturarak çeşitli hastalıklar meydana getirirler, özellikle belirli bir organı seçen parazitlerin görülmeleri bölgelerden bölgelere değişir. Bazı cinsler, bazı bölgelerde çok sık görülür. Böylece, bazı tür organ kanserlerine (özellikle o organları etkileyen parazitlerin sık görüldüğü bölgelerde) sık rastlanması, araştırıcıları parazitlerin de bir etken olduğunu düşünmeğe itmiştir. Ancak, bugün bu konuda genel kanıt, parazitlerin kendileri değil de, onların organlarda meydana getirdikleri tahriplerin sonucudur ve hastalığa zemin hazırlamaktadır.