Kanser ve Sigara Kullanımı Tütün içinde bulunan maddelerin, ayrıca sigara kağıdının yanması ile meydana gelen kadranın kuvvetli ve etkili birer karsinojen mac'deler olduğu artık bütün dünyada kesinlik kazanmıştır. Sigaranın yanması ile bu karserojenlerin etkileri daha da artmaktadır. Bu görüş pipo ve sigara (puro), için de geçerlidir. Sigarayı sonuna kadar içmek, dumanı içine çekmek, sönmüş sigarayı tekrar yakmak gibi itiyatların sigaranın kanser yapma etkisini daha da arttırdığı öne sürüimüştür.
Sigara dumanındaki nikotin, amonyak ve diğer maddeler bronşları etkilemekte ve böylece de kanser oluşabilmektedir. Sigara içilen yerlerde, devamlı veya uzun süre kalmak ve sigara dumanlarını soluk almak, sigara içilmese de, içmiş kadar zarar verir (Kuşkusuz, ayni oranda değil.)
Sigara dışında tütünün diğer şekillerde kullanılması da tek başına önemli bir faktör sayılmaktadır, kanser oluşumunda. Nitekim, puro ve pipo içme alışkanlıklarında daha çok dil ve dudak kanseri görülmektedir. Yine, Hindistan, Güneydoğu Asya gibi bazı bölgelerde tütün tozunu emmek veya tütün yaprağını çiğnemek alışkanlıkları vardır. Bunlarda bademcik, dil, gırtlak ve yemek borusu kanserlerinin sık görüldüğü saptanmıştır.
Şu halde, sigaranın veya tütünün deÇfişik şekillerde kullanılması, özellikle akciğer olmak üzere dudak, dil, ağız boşluğu, gırtlak ve yemek borusu kanserlerine sebep teşkil ettiği genel olarak tüm dünyada kabul edilmektedir. Dünya istatistiklerine göre, sigara ve tütünün çok kullanıldığı bölgelerde, özellikle akciğer olmak üzere saydığımız organların kanserlerine çok daha sık rastlanmaktadır. Kanserin görülmesi, içilen sigaranın süresine ve günlük miktar ile orantılıdır. Sigara içmeyenler için, sigara dumanında bir çok kanserojenik maddelerin bulunduğunu bir kere daha hatırlatmak yararlıdır. Bu nedenledir ki bazı umumî yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır
Her ne kadar, dünyaca tütün ve sigaranın kanser yapıcı bir çok faktörleri kapsadığı ve etkilediği kabul edilmiş ise de, bu görüşe karşı sayılı bir kaç bilgin çıkmıştır. Bunlara göre sigaranın gerek akciğerlerde, gerekse gırtlakta meydana getirdiği kanser direkt bir etki sonucu değildir. Sigara kronik bronşit yapıyor insanda. Kronik bronşitte, hücreleri tahrip ederek kansere müsait bir zemin hazırlıyor. Böylece, bunlar, sigaranın direkt değil de endirekt bir şekilde kansere sebep olduğu görüşündedirler. Sonuç olarak tütün ve sigara dumanı olsun ister direkt ister endirekt kanser yaptığı tartışma götürmeyen bir gerçektir. Sigarayı filtreli (ve filtreleri sık sık değişebilen) ağızlıklarla içmek ancak kısmî bir yarar sağlar.