Kanserin görülme sıklığı ve tedaviden şifa oranlarında kullanılan ölçü (kriter) her yüz bin nüfusa göredir. Yani, 100.000 nüfus da kaç kişi de aynı organ kanseri tesbit edilmiştir ve bunlardan kaçı şifa bulmuş ve kaçı ölmüştür. Dünyanın değişik bölgelerinde, kanserlerin değişik oranlarda görüldüğünü söylemiş ve örnekler vermiştik Buna kanser coğrafyası denmektedir. Bu nedenle, çeşitli ülkelerin kanser ile ilgili yayınladıkları istatistikler bir birlerinden farklıdır, önemli olan Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından yayınlanan istatistiklerdir. Zira, bu örgüt dünyanın muhtelif ülkelerinden elde ettiği sayılan toplar, değerlendirir ve sonra yıllık genel istatistiği yayınlar. Bunun yanı sıra önemli bir örgütte, 1965 yılında kurulmuş olan Uluslararası Kanser Araştırma Kuruluşudur.Her ne kadar, insanlarda kanser her yaşta görülebilen bir hastalık ise de istatistiklere göre kanserin görülme oranı en fazla ya har yatın ilk çağında veya son çağında görülmektedir. Labcratuvarlarda, deneyler sonucu hayvanlarda oluşturulan kanselerle, insanlarda görülen ve kendiliğinden başlayan kanserler arasında farklar vardır. Bu nedenle, 'hayvanlarda oluşturulan kanser sayıiarıyle, tedavi sonucu saklanan şifa oranlarını insanlarda da kabul etmek mümkün değildir.Bazı tür kanserler hayat seviyesi yüksek olan toplumlarda daıha sık görülmektedir. Meselâ, meme kanseri gibi. Bazı tür kanserler de hayat seviyesi düşük toplumlarda daha sık görülmektedir. Meselâ, rahim ağzı kanseri gibi. Şu halde kanser türlerinde sosyoekonomik faktörlerin etkileri vardır. Burada önemli olan hijyenik şartlar, alışkanlıklar, beslenme gibi etkenlerdir.Bazı tür kanserler erkeklere göre kadınlarda, bazıları ise aksine kadınlara göre erkeklerde daha sık görülmektedir. Meselâ, her iki cinsiyette görülen ağız, gırtlak, mide, akciğer, karaciğer gibi organların kanserleri, genellikle dünyada kadınlara nazaran erkeklerde daha, sık görülmektedir. Dfğısr taraftan Amerika'da aynı organ kanserleri beyazlarla, zenciler arasında fark göstermektedir.
İnsanlarda görülen kanser türleri ve oranları değil yalnız cinsiyete, aynı zamanda coğrafi bölgelere göre de değişiklikler gösterir. Kuşkusuz, bununda yaşantı şartlarının, iklimin, beslenme ve giyinme alışkanlıkları gibi çeşitli faktörler rol oynarlar. Meselâ, ingiltere'de akciğer kanseri, Çinli'lerde gırtlak kanseri, Afrika yerlilerinde kara¬ciğer kanseri, Japonlarda mide kanseri, diğer yerlere göre daha sık ve diğer ülkelere nazaran daha erken yaşlarda görülmektedi-
Kanserin diğer bir özelliği de, kanser hücreleri tarafından normal hormonlara benzeyen bazı hormonların, enzimlerin ve fibrin gibi salgıların oluşmasıdır. Kuşkusuz bu salgılar kanserli hastalarda bazı yan etkilere ve komplikasyonlara neden olmaktadır.