Kanser Artıyormu Maalesef, evet artıyor. Bnun başlıca iki nedeni vardır:
1 Gerek ülkelerde ve gerekse tüm dünyada hızlı nüfus artışı vardır. Kuşkusuz nüfus arttıkça da hastalığa yakalananların sayıları da artmaktadır. Diğer taraftan nüfus arttıkça 25 ve üstünde yaşı olanların sayıları da artmaktadır.
2 Kanser kompleks bir hastalıktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi birçok faktörleri nedenlerin ve şartların bir araya gelmesiyle kanser hastalığı ortaya çıkar. Nüfus arttıkça insanlar şehirlere daha çok göç ederler. Kalabalıklaşan şehirlerde kalorifer ve fabrika bacaları daha çok tütmekte, artan taşıt araçlarından çıakn zehirli gazlar daha çok teneffüs edilmekte, üzüntüler ve sıkıntılar gibi sosyal etkenler artmakta, kapalı eğlence salonları daha çok insanlarla dolmakta, içki ve sigara gibi zararlı alışkanlıklar daha çok yayılmaktadır