Kanserin Ön Belirtileri Bugün okumamış köylümüzden, okumuş aydın şehirlimize kadar hepimiz sık görülen hastalıklar hakkında az veya çok bir bilginiz vardır. Bu hastalıkların ön belirtilerini biliriz ve hemen tedbir alırız
Bütün vücudum kırılıyor, mafsallarım, adalelerim ağrıyor. Her halde dün banyodan sonra üşütmüşüm.
Midem iyi de'ğıil, dilim paslı, karnımda gaz var, şişkinlik var. Her halde dün akşamki yemek ağır geldi, hazmedemedim.
İşte bu tür şikâyetlerimizi kendimiz yapar, kendimiz teşhis koyar ve sonra da alıştığımız ve bildiğimiz tedbirleri ve ilâçları alarak kendimiz tedavi etmeye çalışırız. Dahası var, eşimizi, dostumuzu da tedavi etmeğe kalkışır, öğütler veririz.
Nedendir bu?
Zamanla gerek aileden, geerkse okuldan ve çevremizden gödüklerimiz, işittiklerimiz bize bir şeyler öğretmiştir. Böylece belirli bazı hastalıkların ön belirtilerinin neler olduklarını biliriz ve hem de korkmadan muhtemel hastalığın teşhisini koyarız.
Kansere gelince: Bazı tür kanserlerde, hastalık daha başlamadan, ön belirtileri görülmeye başlar. Bazılarında ise hastalık başladıktan sonra belirtiler ortaya çıkar.
Vücudun herhangi bir yerinde bir sivilcenin, bir benin birdenbire büyümeye ve sertleşmeye başlaması, bir yaranın uzun zaman kapanmaması, bir organdan sebepsiz yere kan gelmesi gibi durumlar kanser şüphesi uyandıran belirtilerdendir. Ancak, hemen ilâve edilmesi gereken bir husus da, bu belirtiler kanser dışı başka hastalıklarda da görülmektedir. Bu nedenle, aşağıda özetlsyeceğiz ön belirtiler görüldüğünde hiç vaikit geçirmeden bir hekime başvurmakta ve başla-makta olan bir hastalığın gerçek teşhisini koydurmakta çok yarar vardır.
Muhtemel bir kanser hastalanın ön belirtilerini şöyle özetleyebiliriz :
1 Siğil ve benlerde görülen değişmeler, hızla büyümeler,
2 iyileşmeyen, kapanmayan yaralar,
3 Büyük ve küçük aptest etme alışkanlıklarında yer alan değişmeler,
4 Sürekli hazımsızlık ve yutkunma zorluğu,
5 Sürekli ses kısıklığı veya sebepsiz öksürükler,
6 Kadınların göğüslerinde veya erkek ve kadın herkesin, vücudun herhangi bir yerinde ele geçen şişlik ve sertlikler.
7 Kadında rahimden gelen anormal kanama veya akıntılar,
8 Kadında veya ekekte makattan gelen kanamalar,
9 Nedeni belli olmayan zayıflamalar,
10 Ruhî veya bedeni düşkünlük hali, çevre ile ilgisizlik ve sebepsiz yorgunluk.