Deri, baş, boyun, göğüs kafesi, karın, sırt, kollar ve bacaklar gibi vücudun hemen her tarafını kaplaması nedeniyle, insan yapısının en büyük elemanıdır. Derinin yapısında, hücreler yan yana olduğu gibi, üst üste, kat kat da yer almışlardır. Bu hücreler arasında, kırmızı ve beyaz kan damarlarının, kılcal dalları bulunur. Bu nedenle kesilmede veya bir iğne batması sonucu kan akar. Ayrıca deri hücreleri arasında dokunma, ağrı ve ısı duyularımı sinir sistemine ulaştıran ince sinirler yer alırlar. Yine deride (yerine göre değişen miktarda) yağ bezleri ve kıl kökleri bulunur. Derinim kalınlığı ve dayanırlığı bölgeye göre değişir. Derinin fonksiyonu vücudu dış etkilerden korumaktır.
Cilt kanseri sık görülen kanserlerdendir ve sıklığı da artmaktadır. Uzun süre kuvvetli güneş ve ultraviole ışınlarının etkisi başlıca sebepleri arasındadır. Daha çok çiftçi ve gemici gibi açık havada, güneş altında çalışanlarda görülen deri kanserinin oranı ülkeden, ülkeye, daha ziyade iklimden iklime derişmektedir, özellikle, Yeni Zelanda, Avustralya, Afrika gibi tropikal ve çok sıcak iklimlerde daha sık görülmektedir. Güneş ışınının yanı sıra bazı kimyasal karsinojen maddelerin imalatında çalışanlarda da deri kanseri görülmektedir
Diğer kanserlere oranla, çok daha sık görülmesine rağmen, cilt kanserinden ölüm çok nadirdir. Genel olarak kadınlara nazaran erkeklerde daha sık görülür. Bazı ülke ve bölgelerde ise aksi görülmektedir.
Derinin yapı itibariyle, değişik niteliklerde ve bir çok tabakaların üst üste yer almasından oluştuğunu söylemiştik Kanser derinin hangi tabakasından kökenini almış ise ona göre bir ad verilmiştir, tıp dilinde. Bu nedenle de deri kanserinin çeşitli türleri vardır. Genel prensipler içinde olmakla beraber, deri kanserimin türleri, ayrı ayrı belirti ve gelişme gösterirler. Deri hücrelerinin dışında, deri yapısında yer alan bezlerden ve damarlardan kökenini alan kanserler nadirdir. Aynı şahısta birden fazla cilt kanseri görülmüştür.
insan vücudunun muhtelif yerlerinde gördüğümüz benler, genellikle ve çoğu iyi huyludurlar. Ancak, benlerin kansere dönüşmeleri ender değildir.
Cilt kanserinin teşhisi diğer kanserlere göre nispeten daha kolaydır. Genellikle uzman doktorlar tarafından muayene esnasında, gerektiğinde o kısımdan alınacak küçük bir parçanın (biopsinin) bir patalog tarafından mikroskop altında incelenmesi ile teşhis edilir. Vücudun görülebilen ve yüzeysel bir yerinde meydana geldiği için deri kanseri erken teşhis edilebilmektedir. Cilt kanserleri gerekli tedaviye iyi cevap verirler. Bu bakımdan, deri kanserinde şifa oranı yüzde 97 gibi yüksek bir düzeye ulaşmıştır.