Göz Kanseri Görme duyusunun alıcı organı gözbebeğidir. Ancak, göz deyince evvela gözbebeği ve scnra da gözün (göz kapakları, gözyaşı bezi ve kaşlar gibi) ilişkileri söz konusu olur önemli olan gözbebeğidir.
Gözbebeğinin kanseri iki tiptir. Biri daha ziyade çocuklarda, diğeri ise yaşlılarda görülür. Çocuklarda görülen tip, 1974 yayınlarına göre Birleşik Amerika'da ortalama yeni doğan 20.000 çocuktan birinde görülmekte ve her yıl takriben 200 yeni vaka teşhis edilmektedir. Teşhisi uzman doktor tarafından özel âlet muayenesiyle sağlanır. Gerekirse röntgen ile. Erken teşhis edilen vakalarda tedavi ile hastalık yek edilir ve şifa yüzde 95'dir. Geç kalınmış ve ilerlemiş vakalarda ameliyatla gözbebeğinl çıkarmak gerekir.
Daha ziyade 50-60 yaşları arasında görülen diğer tip ise, nisbeten daha yavaş gelişir. Teşhis ve tedavi metodları aynıdır. Erken teşhiste başarı, yüksektir.
Gözün ilişkileri (yani göz kapakları ve diğerleri) nin kanserleri nadirdir ve daha ziyade yaşlılarda görülürler.