Kulak Kanseri İşitme duyusu, bize sesleri duyuran ve onların çeşitli karakterlerini ayırt ettiren duyumuz olup bu seslerin alınmasına yarayan bir çok organların tümüne birden kulak adı verilmiştir. Yapı açısından kulafğn 3 kısmı vardır: dış kulak, orta kulak ve iç kulak.
Orta kulak ile iç kulak başı meydana getiren kemiklerin içerisinde yer almışlardır. Orta kulak ile iç kulak, içerisi hava dolu bir takım dolambaçlı boşluklardan ve zarlardan yapılmıştır. Bu boşlukların daha ziyade nezlelerine hat ve müzmin iltihaplarına sık sık rastlanmaktadır. Bunların urlarına ve özellikle kanserleri fevkalâde nadirdir.