Burun Kanseri Koku almağa mahsus sinirler burun boşluklarının duvarlarında başlar. Burun da kulak gibi yapı açısından birkaç bölümden oluşur. Birincisi, yüzün ortasında yanakların arasında ve alnın altında bulunan parçasıdır ki, buna burun denir. Piramite benzeyen bu kısmın şekli ve büyüklüğü kişiden kişiye değişir: ikinci böiümü burun boşluklarıdır. Burun bölmesi ile ayrılmış)sağlı, soiiu önden arkaya doğru uzanmış iki boşluktur. Bunlar önde burun deliklerine arkada yutağa açılırlar, üçüncü bölümü ise, burun boşlukları yanında bulunan sinüslerdir. Bu sinüsler, burun boşluğunu sınırlayan kemikler içinde bulunurlar ve hepsi bir takım dar veya geniş deliklerle burun boşluklarına açılırlar. Şu halde burun ön parçası yüzümüzde, diğer boşlukları ve sinüsleri kafatasını oluşturan kemikler içinde bulunurlar.
Kulakta olduğu gibi burun boşluklarının ve sinüslerin sık olarak nezlelerine, had veya müzmin iltihaplarına rastlanmaktadır. Bunların da urlarına ve özellikle kanserlerine çok nadir oîarak rastlanmıştır