Ağız İçi Kanseri Sindirim borusunun ilk parçası olan ağız, giintili, çıkıntılı bir boşluk olup burada alınan besin parçaları çiğnenir ve tıkürük ile karışır ve yemek borusuna gönderilir. Bundan başka içinde tad alma duyusu organı olan dil bulunduğıu gibi, burada gırtlaktan gelen ses, değişik kelime ve söz haline sokulur.
Ağız içinde, dudaklarda, dilde, diş etlei, yanaklar, yumuşak ve sert damak iie bademciklerde kanser görülebilir. Bunlar içinde en sık görülen dil ve dudak kanserleridir.
Bugün deri kanseri gibi ağız içi kanserleri de çabuk ortaya çıkartılabilen ve vaktinde teşhis edilebilen bir kanser türüdür. Bundan ötürü vaktinde yapılacak tedavi tam bir şifa sağlar.