Dil ve dudak kanseri, erkeklerde kadınlara nazaran daha fazla görülmektedir. Her ne kadar gençlerde de rastlanmakta ise de, bunlar genellikle diğer kanserler gibi yaşlılarda daha sık görülmektedir. Birleşik Amerika'da yayınlanan bir istatistiğe göre, erkeklerde görülen tüm kanserlerin yüzde 7 ile 8'inin dil ve dudak kanserleri teşkk etmektedir.
Kanser, dudaklar arasında genellikle alt dudakta daha sık görülmektedir. Dilin ise, daha ziyade sağ veya sol yan kenarlarında görülür. Genellikle çok ve kuvvetli alkol alan ve çok sigara içen kişilerde ağız içi kanserlerine daha sık rastlanmaktadır.
Gerek dudak ve gerekse dil kanserlerinde tahrişin çok büyük rolü vardır. Dudak ve dil kanserlerinin sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:
1 Aşırı derecede ve sürekli sigara, puro veya, pipo için bir ki şi, o bölgeyi devamlı tahrip ediyor demektir, özellikle ağızlarında, tütün yaprağını çiğneyenlerde daha da sık görülmektedir. -Meselâ, Porto Rico ve Hindistan'da çok fazla görüldüğü gibi
2 Uzun zaman güneş altında kalan bir yüzı dudaklarını da lüzumundan fazla güneş ışınlarının tahrip edici etkisine terkediyor demektir.
3 Aşırı derecede ve sürekli kuvvetli alkol almak.
4 Ağız temizliğine dikkatsizlik, çürük dişlerin ihmal edilmesi.
5 Bazı dudak boyalarının (rujların) kadınlarda dudak kanserine sebep oldukları uzmanlarca ileri sürülmektedir,
6 Kaynar veya çok sıcak yemek veya içecekleri devamlı surette yer veya içersek dilimizi ve tüm ağız içini kaplayan ve örten ince ve hassas zarı tahriş etmiş oluruz.
Bu tür kanserlerin teşhisi muayene ve biopsi iledir. Tedavilerinde iki yöntem vardır. Birincisi ameliyat, ikincisi de ışın tedavisidir. Kuşkusuz tedavi metodu ve sağlanacak sonuç hastalığın ne kadar erken teşhis edilmesine bağlıdır. Erken teşhis edilen vak'alarda çok defa ameliyata lüzum; kalmadan yalnız radioterapi ile şifa oranı çok yüksektir.
Ağız içi kanserlerinim diğer türleri, çok nadir görülen türlerdendir.