Gırtlak Kanseri Sindirim borusunun ilk parçası olan ağız boşluğu, arka sonunda burun boşlukları ile yutak dediğimiz yerde birleşirler. Şu halde yutak sindirim borusunun ikinci parçasını teşkil eder. Yutağın alt ve önünde ise gırtlak bulunur. Böylece gırtlak solunum sisteminim, nefes borusunun başlangıç kısmını yapar. Bu düzeyden sonra yemek borusu arkada, nefes borusu önde olmak üzere arka arkaya boyundan aşağıya dogru inerler. Gırtlak üç yüzlü bir piramite benzer. Taban yukarıda ağız boşluğu ile, tepesi ise aşağıda nefes borusu ile birleşir. Gırtlağın büyüklüğü cinse, yaşa ve şahsa göre değişir. Erkekte kadından daha büyük olup erginlik çağında daha da büyür. Şahsa göre gırtlağın küçük veya büyüklüğü sesin tonuna etki yapar Gırtlak solunum havasının geçmesine yaradığı gibi sesi meydana getiren esas organdır. Yapısında çeşitli kıkırdak parçaları ile onların arasına gerilmiş zarsı plikalar vardır. Ses Dukaları denen bunlar soluk verirken titremeleri gırtlak sesini meydana getirir. Bu ses yutak ve a'ğıızda söze çevirilir. Şu halde, gırtlak, ıbir yandan solunum için akciğerlere gidecek havanın geçmesine, diğer taraftan içindeki plikalar (ses telleri) yardımı ile insanın ses çıkarabilmesine yadıma olmaktadır. Ağzımıza aldığımız yiyeceklerin solunum yoluna kaçmasını önlemeye yarayan bir de yutak kapağı vardır.
Baş ve boyun bölgesinde dil ve dudak kanserlerinden daha sık görülen bir kanser de gırtlak kanseridir. Böylece, gırtlak kanserleri günümüzün ciddî kabul ediien kanserlerinden birisidir ve erkeklerde daha sık görülmektedir.
Gırtlak kanserinin ilk belirtisi ses kısıklığadır. Ne varki, bu çeşitli borusunun ağız veya gırtlak denilen yerden veya bunun üst veya alt kısımlardan kökenini alan kanserler ayrı ayrı türlerdir. Böylece, kökenini aldığı yere göre gırtlak kanserinin türleri vardır.
Gırtlak kanserinin ilk belirtisi söz kısıklığıdır. Ne varki, bu çeşitli nedenlerden de ileri gelebilir. Hatta basit bir üşütmeden de ses kısıklığı meydana gelebilir. Şu halde, soğuk algınlığına karşı yapılan tedaviler iyi bir sonuç vermez ve ses kısıklığı birkaç nafta devam eder. so kesinlikle hekime müracaat gerekir.
Her ne kadar gırtlak kanserinin başlıca nedeni sigaradan denmekte ise de, bu görüş yeteri kadar kesinlik kazanmamıştır. Zira, çok az kullanan veya hiç sigara içmeyenlerde de gırtlak kanserinin görüldüğü birgerçektir. Şu halde bilemediğimiz nedenlerle gırtlak kanseri başlamak üzere veya henüz başlamış ise sigara bunu kamçılayan nitelik taşır.
Gırtlak kanserinin erken teşhisi ile 10 vak'adan 9'u tam şifa bulmaktadır. Erken teşhis edilen vakalarda ameliyat gerekmeden, radioterapi ve ilâçla çok iyi sonuçlar elde edilmektedir.