Solunum Sistemi Solunum yaşam için son derece önemli bir olaydır. Soluk almadan yaşamak mümkün değildir.Solunum sisteminin ana ve temel organı akciğerdir. Temiz hava solunum yolundan geçerek akciğere ulaşır. Solunum yolu ise burun boşlukları, yardımcı olarak ağız boşluğu, yutak, gırtlak, trakca (soluk borusu) ve bronşlardan oluşur.
Nefes (soluk) borusu, arkası düz önü silindrik bir boruya benzer. Yukarıda gırtlak ile birleşir, göğüs boşlıiğıuna geldiğinde iki kola ayrılır. Bunlara bronş denir; sağ ana bronş, sol ana bronş. Her iki bronş birbirlerinden uzaklaşarak soldaki sol, sağdaki de sağ akciğere yönelirler. Akciğerin içerisine dalan her bir bronş çok ve çeşitli dallara ayrılarak yayılırlar. Bunlara bronşçuklar denir.
Akciğerler, biri sol diğeri sağ olmak üzere iki tanedir ve aralarında bir boşluk vardır. Btı boşluğa mediasten denir ve içinde kalb yer alır. Her akciğerleri örten ve saran bir zar vardır. Bu zara plevra denir. Akciğerin büyüklüğü yaşa, şahsa ve cinse göre değişir. Akciğerler yumuşak olup parmakla basılırsa çökertilebMir. Yapı itibariyle akciğerler süngere benzerler ve alveo denilen küçük keseciklerden meydana gelmiştir.
Solunum yolunun üst ve başlangıç bölümlerinin hastalıklarına günlük yaşantımızda sık rastlamaktayız. Bunlar daha çok üşütme sonucu görülen hastalıklardır. Nezle, ses kısılması, öksürük gibi belirtilerle görülen bu hastalıklara bronşit diyoruz. Uzun süre devam eden bu hastalığa kronik (müzmin) bronşit denir. Akciğerlerin iltihaplarına pnomoni, akciğerleri saran ve kaplayan zarların iltihaplanmasına piürezi denir. Bunlar günlük hayatımızda sık sık işittiğimiz hastalıklardır. Tanrıya şükürler, hemen hepimiz kendimizi bu hastalıklardan korumayı öğrenmiş ve tedavileri için faydalı ilâçlar ve antibiyotikler bulunmuştur.