Meslek Faktörü Ve Akciğer Kanseri Maden ocaklarında, muhtelif maden ve kimyasal maddeler imal eden ve işleyen fabrikalarda çalışan işçiler, çeşitli radioaktif ışınlara maruz kalan kişiler (eğer gerekli koruyucu tedbirler yeterince alınmaz ise) dajha çok akciğer kanserine yakalanabilirler.
Akciğer kanseri ile akciğer tüberkülozu arasındaki ilişkiye gelince: Akciğer tüberkülozunun, akciğer kanserini kolaylaştırdığı veya tüberkülozun kansere döndüğü uzun bir zamandan beri tartışılmakta olan bir sorundur. Ancak, bu kadar zaman geçmesine rağmen, bu sorun henüz kesin olarak cevaplandırılmamıştır.