Yemek Borusu Kanseri Yemek borusu, ağız boşluğu ve yuatktan sonra gelen sindirim borusunun parçasıdır. Takriben 25 santim uzunluğundadır. Bunun 5 santimetresi boyun, geri kalan kısmı göğüs ve karın boşluğundadır.
Yutak ile mide aasında yer alan ve böylece yenen ve içilen şeylerin yutaktan mideye varmak için içinden geçen bir borudur. Tıp dilinde bu boruya ÖZOFAGUS denilmektedir. Yemek borusu kastan yapılı bir borudur ve boşluğa bakan iç yüzü bir zar tabakası ile örtülüdür
Yemek borusu kanseri genellikle erkeklerde daha sık görülmektedir. 1970 yılı istatistiklerine göre Amerika'da bütün tür kanserlerin yüzde birini, erkeklerde görülen kanserlerin de yüzde ikisini oluşturmuştur
Yemek borusu ikanseri sıklık açısından Rusya'da, Japonya'da, Çin'de, Iskoçya'da ve Orta Doğu'da daha sık görüşmektedir. Son yıllarda Güney Afrika'da görülme oranının artışı dikkati çekmektedir.
Yemek borusu kanserinin sebebi veya sebepleri kesim olarak bilinmemektedir. Bununla beraber, dünyanın bazı bölgelerinde daha sık görülmesi karşısında bu yerlerin gelenekleri dikkate alınarak, bazı tahmini sebepler ileri sürülmüştür. Bunlar arasında yemek borusunun iç yüzünü kaplıyan nazik zar örtüsünün tırmalanmasına ve tahrişine yol açan sık ve çok miktarda alınan kuvvetli alkollü içkiler, devamlı olarak içilen çok sıcak çay ve kahve veya çok sıcak yemeklerin yenmesi yer almaktadır. Ayrıca, tahriş edici yiyecekler, sert cisimler kimyasal maddeler de bunlar arasında sayılmaktadır.
Yemek borusu kanserinin semptom ve belirtilerini şöyle sıralayabiliriz: Yutma güçlüğü, göğüs kemiği arkasında ağrı duyulması, iştahsızlık kilo kaybı ve halsizlik.
Yemek borusu kanserinin teşhisine, hastanın uzun süre gelen şikâyetlerinin değerlendirilmesi, röntgen tetkikleri, özel âletle yemek borusunun içini görmek ve oradan alınacak ifrazın veya biopsinin mikroskopik muayeneleri ile ulaşılır. Tedavisinde üç yöntem vardır:
1) Ameliyat, 2) Işın tedavisi (radyoterapi), 3) İlâçla tedavi (kemoterapi). Kuşkusuz tedaviden sağlanacak sonuç, hastalığın ne kadar erken teşhisine bağlıdır