Mide, yemek borusu ile ince bağırsağın ilk kısmı olan on iki parmak bağırsağı arasında yer almıştır. Sindirim borusunun en büyük parçası olan mide geniş bir torba şeklindedir. Bu boşluk içinde besin çok önemli biyokimyasal değişikliklere uğrar. Midenin kapasitesi yetişmişlerde 1000 ile 1500, ortalama 1300 santimetre küptür.
Kasdan yapılmış olan bu torbanın etrafını saran duvarı, bir kaç tabakanın üst üste yerleşmesinden meydana gelmiştir. Mide duvarının en dıştaki tabakası düz ve kaypak bir zardır. Onun altındaki tabakada çeşitli yönlere uzanan kaslar yer alır. Onun altındaki tabaka bütün midenin iç boşluğunu örten tabakadır.
Buna mukoza tabakası denir ve midenin en önemli tabakası, işte bu iç tabakasıdır. Zira, mideye gelen ve giden ve böylece mideyi besleyen kan damarları, mide sinirleri, sindirim için çok önemli olan mide ifrazını yapan salgı bezleri hep bu tabakada bulunurlar. Bu tabaka en dıştaki gibi düz olmayıp aksine çok girintili ve çıkıntılıdır.
Mideye gelen besin maddeleri, bu torba içinde bir taraftan mide salgıları, diğer taraftan da midenin sıkışma ve girintili çıkıntılı olan karşılıklı yüzlerin çeşitli hareketleri ile parçalanarak öğülür ve emilime uygun koyu bir sıvı haline gelir Adeta bir salep'e benzer bu sıvı. Bu nedenle, en önemli sindirim olayının geçtiği yer midedir