Mide yanmaları, hazımsızlıkları gibi şikayetleriyle, mide iltihabı, mide ülseri ve mide kanseri gibi midemin en önemli hastalıklarının ortaya çıkmasına yol açan, biraz önce sözünü ettiğimiz, midenin iç yüzünü kaplayan mukoza tabakasıdır ve onun hastalıklarıdır