Mide kanseri genellikle 45 ile 60 yaşları arasında, erkeklerde kadınlara nazaran bir kat daha fazla görülmektedir. 45'ten aşağı ve 60' dan yukarı yaşlarda ise kadında ve erkekte görülme oranı hemen hemen aynıdır.
Mide kanseri bazı coğrafî bölgelerde daha sık görülmektedir. Dünyada en sık görülen yer Japonya'dır. Onu Güney Amerika ülkelerinden Şili ve Kolombiya ve sonra sırasıyla Sovyet Rusya, Norveç, Jamaika, Kanada, İsrail, İngiltere, Amerika Birleşik Devleti, Güney Afrika ve Hindistan'da Bombey takip eder. Burada mide kanseri ile ilgili bir araştırmadan söz etmek isteriz.
Her ne kadar mide kanseri dünyada en çok Japonlarda görülmekte ise de, Amerika'ya göç etmiş ve orada yerleşmiş Japonlarda görülme oranı zamanla düşmüş ve yerli Amerikalılarda görüldüğü oranda görülmesi, bu tür kanserin sebepler arasında ırk ve irsiyet faktörlerinden ziyade çevre faktörlerinin, beslenme ve yaşantı alışkanlığının etkili oldıiğıu kanısını vermiştir. Diğer taraftan, mide kanseri Amerika'da beyazlara nazaran zencilerde iki misli daha sık görülmektedir. Çalışmalar yine göstermiştir ki, sık görülen bölgelerde hastalık daha ziyade sosyoekonomik durumları pek iyi olmayan toplumda görülmektedir. Mide kanseri nedenleri üzerinde ki çalışmalarda beslenmenin özellikleri üzerinde durulmuştur. Yiyecekler içinde bulunan çeşitli karsimojenler, pişirme şekilleri .yiyeceklerin ve içeceklerin çok sıcak veya çok soğuk yenilmesi ve içilmesi üzerinde durulmuştur. Ayrıca, müzmin gastrit, mide ülseri, mide ifrazımın azlığı gibi hastalıkların da, mide kanserine zemin hazırlayıcı sebepler arasında yer aldığı kanısına varılmıştır.