Mide kanserinin semptom ve belirtilerini şöyle sayabiliriz:
1) Hazım güçlüğü; midede yanma hissi, dalgınlık hissi, şişkinlik ve gaz şeklimde belirtiler mide kanserine öz belirtiler değildir. Bir çok mide rahatsızlıkları bu belirtileri gösterirler. Ancak, bunlar almacak tedbir ve ilâçlara rağmen devam eder ve hatta artmağa yönelirse, midenin ciddî bir tetkiki gereklidir.
2) iştahsızlık; bazı ve özellikle yağlı yemeklere karşı tiksinti ve isteksizlik duymak, bulantı ve kusma hissi. Ancak bunlar da yukarıda dediğimiz gibi mide kanserine öz belirtiler değildir. Bir çok mide rahatsızlıkları da bunları gösterebilir.
3) Kanama ve halsizlik; Mide kanaması sızıntı halinde, sinsi bir şekilde de devam edebilir, birden çok miktarda da olabilir. Bu, mide iç yüzümü örten mukozada küçük bir damarın veya daha büyük bir damarın zedelenmesi veya yırtılması sonucudur. Bu kanamalar sonucu mideye akan kan ya ağızdan veya büyük aptesle dışarı atılır. Uzum süren kanamalar zamanla bir kansızlığa ve halsizliğe neden olabilir. Ancak, kanama belirtisi de mide kanserinin kesin bir belirtisi sayılmaz. Zira, midesinde bir ülser ve yara olanlarda da bu tip kanamalar görülür. Bunlarda, özellikle sert bir besin parçası yendiğinde zedelenmiş olan mukozada bir kan damarının çok çabuk ve kolay yırtılması mümkündür. Şu halde, uzun süren bir halsizlikte, kanamada görülür ise ciddî bir tetkik gerekir. Bu kanama kanserden mi yoksa mide ülserinden mi?
Mide kanserinin teşhisinde, hastanın şikâyetleri, muayenesine ilâveten röntgen filmi çok yararlıdır. Ayrıca mideden alınacak ifrazın laboratuvar tetkikleri teşhise büyük yardımcıdır. Bazan, ameliyatla karın açılarak midenin gözle incelenmesi kesin teşhis için uygulanan bir metottur.
Mide kanserinin tedavisinde en kesin metcd amelyatla hasta kısmın çıkarılmasıdır. Kanserin eskiliğine ve yayılma derecesine göre ameliyattan sonra radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemöterapi (ilâçla tedavi) nin gereği ve dozu tayin edilir ve uygulanır Tedavide elde edilecek şifa derecesi hastalığın erken veya geç teşhisine bağlıdır.